Dostupný prevádzkový čas

Dostupné prevádzkové časy slúchadiel s plne nabitou batériou:

Pripojenie BLUETOOTH

Doba prehrávania hudby

Kodek DSEE HX Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku Dostupný prevádzkový čas
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD/LDAC™ AUTOMATICKY/VYP. Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 28 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 20 hodín
VYP. Max. 34 hodín
SBC/AAC AUTOMATICKY Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 24 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 18 hodín
VYP. Max. 30 hodín
VYP. Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 30 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 22 hodín
VYP. Max. 38 hodín
  • Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 70 minút.


Čas komunikácie

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 30 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 22 hodín
VYP. Max. 38 hodín


Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 40 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 30 hodín
VYP. Max. 200 hodín


Káblové pripojenie (zapnuté napájanie)

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 40 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 30 hodín
VYP. Max. 50 hodín

Rada

  • Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE HX.

Poznámka

  • Čas používania sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.