Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

Slúchadlá podporujú nasledujúcich 5 kodekov na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD a LDAC.

 • SBC

  Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.

  Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia BLUETOOTH.

  Všetky zariadenia BLUETOOTH podporujú kodek SBC.

 • AAC

  Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

  Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenia iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

 • aptX

  Ide o technológiu kódovania zvuku.

  Technológiu aptX využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.

 • aptX HD

  Ide o technológiu kódovania zvuku.

  Technológiu aptX HD využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako aptX.

 • LDAC

  LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie BLUETOOTH.

  Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, ako napríklad SBC, táto technológia funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu Hi-Res Audio (*) a v porovnaní s týmito technológiami umožňuje prenos približne trojnásobného množstva údajov (**) cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH vo výnimočnej kvalite zvuku vďaka efektívnemu kódovaniu a optimalizovanému vytváraniu paketov.

  *Okrem obsahu vo formáte DSD

  ** v porovnaní s kodekom SBC, keď je vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)

Keď sú slúchadlá nastavené na režim „Priorita na kvalitu zvuku“, keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrajú hudbu v rovnakom kodeku.

V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť k slúchadlám, však môže byť potrebné vopred nastaviť zariadenie na počúvanie hudby v inom kodeku pomocou slúchadiel, aj keď zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.