Pripojenie jedným dotykom (NFC) k smartfónu (Android 4.1 alebo novší)

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá automaticky zapnú, spárujú sa a vytvorí sa pripojenie BLUETOOTH.

Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so systémom Android™ 4.1 alebo novším, kompatibilné s funkciou NFC
NFC
NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).
 1. Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.
 2. Vyberte položky [Setting] — [More].
 3. Zapnite funkciu NFC.

  * Vyššie uvedený postup je iba príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

 4. Priložte smartfón k slúchadlám.
  • Smartfón priložte k časti slúchadiel označenej značkou N. Nechajte slúchadlá priložené k smartfónu, kým smartfón nezareaguje.
  • Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

  Podľa zobrazených pokynov dokončite párovanie a pripojenie.

  Po úspešnom spárovaní slúchadiel so smartfónom začne modrý indikátor pomaly blikať. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  • Ak sa chcete odpojiť, znova priložte smartfón.
  • Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 4.
  • Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Rada

 • Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
  • Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
  • Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
 • Ak slúchadlá priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie BLUETOOTH s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykom).