Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k smartfónu alebo mobilnému telefónu

Ak pripojíte slúchadlá k 2 zariadeniam s rozhraním BLUETOOTH, môžete ich používať odlišne. Jedno môžete napríklad používať na počúvanie hudby (s pripojením A2DP BLUETOOTH) a druhé na telefonovanie (s pripojením HFP alebo HSP BLUETOOTH).
Ak chcete prehrávač hudby BLUETOOTH používať na počúvanie hudby a smartfón BLUETOOTH na telefonovanie, slúchadlá je potrebné pripojiť k obom zariadeniam prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

  1. Slúchadlá spárujte s prehrávačom hudby a súčasne so smartfónom alebo mobilným telefónom.
  2. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH medzi slúchadlami a prehrávačom hudby BLUETOOTH.
    Pomocou prehrávača hudby vytvorte pripojenie BLUETOOTH so slúchadlami.
  3. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH medzi slúchadlami a smartfónom alebo mobilným telefónom BLUETOOTH.
    Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu vytvorte pripojenie BLUETOOTH so slúchadlami.

Poznámka

  • Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený smartfón alebo mobilný telefón, po zapnutí slúchadiel sa automaticky vytvorí pripojenie HFP alebo HSP. Zároveň sa môže automaticky vytvoriť aj pripojenie A2DP. Ak k tomu dôjde, pomocou telefónu odpojte slúchadlá od smartfónu alebo mobilného telefónu a potom zariadenia znova pripojte zopakovaním postupu od kroku 2.
  • Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
  • Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.