Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, pripojte ich k zapnutému počítaču pomocou dodaného kábla micro-USB a potom naraz stlačte tlačidlo a tlačidlo NC/AMBIENT. Slúchadlá sa resetujú. Informácie o párovaní sa neodstránia.

Ak chcete nabiť slúchadlá po resetovaní, odpojte a znova pripojte kábel micro-USB.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.