Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH

Prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH môžete počúvať hudbu a používať základné funkcie diaľkového ovládania zariadenia BLUETOOTH. Zariadenie BLUETOOTH musí podporovať nasledujúce profily BLUETOOTH.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
  umožňuje vychutnávať si zvukový obsah vo vysokej kvalite bez použitia káblov.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
  umožňuje nastavovať hlasitosť a pod.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia BLUETOOTH. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

 1. Pripojte slúchadlá k zariadeniu BLUETOOTH.
 2. Nasaďte si slúchadlá.

  Nastavte dĺžku hlavového pásu.

  Slúchadlá si nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou na pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod. Dbajte na to, aby ste sa počas používania slúchadiel nedotýkali ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

  A: Hmatový bod

  B: Ovládací panel s dotykovým snímačom

 3. Spustite prehrávanie hudby alebo videa v zariadení BLUETOOTH.
  Upravte hlasitosť v zariadení BLUETOOTH.
 4. Hlasitosť ovládajte pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na pravom slúchadle.
  • Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Ak podržíte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom po potiahnutí prstom nahor alebo nadol, hlasitosť sa bude naďalej meniť.

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

 • Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a pod. môžete reprodukovať zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
 • V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení BLUETOOTH.
 • Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

 • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie BLUETOOTH nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.