Webové lokality podpory pre zákazníkov

Informácie o podpore pre slúchadlá môžete získať na nasledujúcich webových lokalitách podpory:

Pre zákazníkov v USA:

http://esupport.sony.com/

Pre zákazníkov v Kanade:

http://esupport.sony.com/CA/

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

http://esupport.sony.com/LA/

Pre zákazníkov v Európe:

www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v Číne:

https://service.sony.com.cn/

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

http://www.sony-asia.com/