Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone

Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí automaticky. Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím smartfónu so systémom Android a zariadenia iPhone samostatne a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v smartfóne so systémom Android tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií. Najskôr pripojte smartfón so systémom Android a potom pripojte zariadenie iPhone.

Zariadenie iPhone sa nedá nastaviť tak, aby sa pripojila iba jedna z funkcií.

 1. Spárujte slúchadlá so smartfónom so systémom Android aj so zariadením iPhone.
 2. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH k slúchadlám pomocou smartfónu so systémom Android.
 3. V smartfóne so systémom Android pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).
  Príklad: Len pripojenie „Media audio“ (A2DP)

  Dotknite sa položiek [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-1000XM2].

  Na obrazovke [Paired Bluetooth device] zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio].

 4. Vytvorte pripojenie iPhone k slúchadlám pomocou zariadenia BLUETOOTH.

  V zariadení iPhone sú k slúchadlám pripojené obe funkcie, no používať možno iba funkciu, ktorej začiarknutie ste zrušili v kroku 3.

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

 • Ak pripojíte smartfón so systémom Android pomocou možnosti [Phone audio] (HFP), ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa v zariadení iPhone nemusí zobrazovať správne.
 • Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
 • Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.