Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Je užitočná, ak chcete napríklad počuť oznámenie vo vlaku.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Stlačte celý ovládací panel s dotykovým snímačom na pravom slúchadle. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje dotykom na celý pravý ovládací panel s dotykovým snímačom.

Indikátor (žltý) vedľa tlačidla NC/AMBIENT rýchlo bliká.

A: Ovládací panel s dotykovým snímačom

Dotknite sa ovládacieho panela s dotykovým snímačom správne. Ak sa snímača dotknete tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, funkcia nemusí fungovať správne.

Nie je zakrytý celý ovládací panel s dotykovým snímačom.

Nedotýkate sa ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Odstráňte svoju ruku z ovládacieho panela s dotykovým snímačom na pravom slúchadle.

Poznámka

  • V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami.
  • Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Nasaďte si slúchadlá správne.