Volajúcich počuť potichu

  • Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.