Používanie dodaného kábla slúchadiel

Pripojením zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel môžete slúchadlá používať ako slúchadlá s funkciou potlačenia šumu. Po pripojení slúchadiel pomocou dodaného kábla slúchadiel a po ich zapnutí slúchadlá podporujú prehrávanie zvuku s vysokým rozlíšením.

Počas zapínania slúchadiel sa rozsvieti alebo bude blikať indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT.

 1. Pripojte prehrávacie zariadenie ku konektoru INPUT pomocou dodaného kábla slúchadiel.

  K prehrávaciemu zariadeniu pripojte konektor v tvare písmena L.

Rada

 • Hudbu môžete počúvať po pripojení dodaného kábla slúchadiel k slúchadlám, aj keď sú slúchadlá vypnuté. V takom prípade nebude funkcia potlačenia hluku dostupná.
 • Ak chcete počúvať hudbu s vysokým rozlíšením zvuku alebo používať funkciu eliminácie hluku/režim okolitého zvuku, zapnite slúchadlá.
 • Ak si chcete využívať služby zábavy počas letu, použite dodaný adaptér konektora na používanie v lietadlách.
 • Slúchadlá sa automaticky vypnú, ak odpojíte dodaný kábel slúchadiel, kým sú slúchadlá zapnuté.
 • Pri prichádzajúcom hovore zaznie v slúchadlách tón zvonenia. Prijmite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu a hovorte pomocou mikrofónu telefónu. Hlas telefonujúceho budete počuť v slúchadlách.
 • Ak odpojíte kábel slúchadiel od smartfónu alebo mobilného telefónu, môžete rozprávať pomocou mikrofónu a reproduktora telefónu.

Poznámka

 • Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
 • Konektor zasuňte pevne.
 • Funkcia BLUETOOTH sa nedá používať.
 • Ovládací panel s dotykovým snímačom môžete používať len pre režim rýchlej pozornosti. Hlasitosť, prehrávanie, pozastavenie prehrávania atď. môžete ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia.
 • Tlačidlo NC/AMBIENT nie je možné používať, keď sú slúchadlá vypnuté.
 • V závislosti od služieb zábavy počas letu sa adaptér konektora na používanie v lietadlách nemusí používať.