Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.

  • Kábel micro-USB nie je správne zapojený do portu USB počítača. Znova pripojte kábel micro-USB.
  • Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
  • Mohol sa vyskytnúť problém s pripojeným portom USB počítača. Ak je k dispozícii iný port USB, použite ho na pripojenie.
  • V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.
  • Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.