Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Slúchadlá nabíjajte pomocou dodaného kábla micro-USB.

 1. Pripojte dodaný kábel micro-USB k slúchadlám a opačný koniec zapojte do spusteného počítača.

  • Rozsvieti sa indikátor (červený) na slúchadlách.
  • Nabíjanie sa dokončí približne po 4 hodinách (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

  *Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.


  Po dokončení nabíjania odpojte kábel micro-USB.

Rada

 • Slúchadlá môžete používať aj počas nabíjania pripojením dodaného kábla slúchadiel.
 • Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

 • Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, batéria sa môže rýchlo vybiť. Po niekoľkých nabitiach sa však jej výdrž predĺži.
 • Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
 • Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
 • Ak sa počítač pripojený k slúchadlám prepne do režimu dlhodobého spánku, nabíjanie sa nedokončí správne. Pred nabíjaním skontrolujte nastavenia počítača. Indikátor (červený) automaticky zhasne, ak sa počítač prepne do režimu dlhodobého spánku. V takom prípade slúchadlá znova nabite.
 • Slúchadlá nie je možné ovládať (zapnutie, párovanie a pripojenie BLUETOOTH, prehrávanie hudby atď.) počas nabíjania ani v prípade, keď po dokončení nabíjania ostanú slúchadlá pripojené k počítaču.
 • Funkciu potlačenia šumu nie je možné používať počas nabíjania a ani v prípade, keď po dokončení nabíjania ostanú slúchadlá pripojené k počítaču.
 • Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) môže zhasnúť alebo blikať, aj keď nabíjanie nie je dokončené. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotný rozsah nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
  • Okolitá teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
  • Vyskytol sa problém s batériou.
 • Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, po pripojení kábla micro-USB na nabíjanie slúchadiel sa indikátor (červený) nemusí rozsvietiť. V takom prípade neodpájajte kábel micro-USB od slúchadiel a počkajte niekoľko minút, kým sa indikátor (červený) rozsvieti.
 • Ak výdrž vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 • Vyhýbajte sa vystaveniu teplotným extrémom, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a mechanickým otrasom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v aute zaparkovanom na slnku.
 • Používajte iba dodaný kábel micro-USB a pripojte ho priamo k počítaču. Pri nepriamom pripojení, napríklad prostredníctvom rozbočovača USB, sa nabíjanie nedokončí správne.