Efekt potlačenia hluku nie je dostatočný.

  • Skontrolujte, či je funkcia potlačenia hluku zapnutá (indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT svieti).
  • Upravte polohu ušníc tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.
  • Funkcia potlačenia hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie (v blízkosti klimatizácie a pod.), a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.