Umiestnenie a funkcie súčastí

 1. Značka L
 2. Hmatový bod
  Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
 3. Vstavaná anténa
  Anténa na pripojenie BLUETOOTH je vstavaná v slúchadlách.
 4. Značka N
 5. ľavé slúchadlo
 6. Posúvač
  Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.
 7. Hlavový pás
 8. Mikrofón
  Sníma hlas (pri telefonovaní) a hluk (počas používania funkcie potlačenia hluku).
  Počas telefonovania používajte mikrofóny na ľavom aj pravom slúchadle.
 9. Značka R
 10. pravé slúchadlo
 11. Ovládací panel s dotykovým snímačom
 12. Indikátor (zelený/žltý)
  Zelený: indikuje stav funkcie potlačenia hluku.
  Žltý: indikuje stav režimu okolitého zvuku.
 13. Tlačidlo NC/AMBIENT (potlačenie hluku/režimu okolitého zvuku)
 14. Indikátor (modrý/červený)
  Červeným alebo modrým svetlom indikuje stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.
 15. Tlačidlo (napájanie)
 16. Indikátor (červený)
  Počas nabíjania svieti načerveno.
 17. Port micro-USB
  Pripojením počítača k tomuto portu pomocou dodaného kábla micro-USB môžete nabíjať slúchadlá.
 18. Konektor INPUT
  Slúži aj na pripojenie prehrávača hudby alebo iného zariadenia k tomuto konektoru pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor prehrávača hudby zacvaknúť. V opačnom prípade nemusíte zvuk počuť normálne.