Ochranné známky

  • Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
  • Značka N mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
  • Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením. aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením.
  • Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
  • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
  • Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
  • Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
  • Názov a logo LDAC je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
  • IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.