Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Použitím komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB, ktorý dokáže napájať prúdom hodnoty 1,5 A alebo 0,5 A

Osobný počítač

(Od augusta 2017)
Osobný počítač, v ktorom je predinštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov a ktorý je vybavený portom USB:

Operačný systém

(pri používaní systému Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate


(pri používaní systému Mac)
Mac OS X (verzia 10.9 alebo novšia)


Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.