Informácie o hlasových oznamoch

Zo slúchadiel budú znieť hlasové oznamy v nasledujúcich situáciách.

 • Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
 • Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
 • Pri vstupe do režimu párovania: „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH)
 • Pri vytváraní pripojenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené)
 • Pri odpájaní pripojenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené)
 • Pri kontrole ostávajúcej úrovne nabitia batérie: „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká) / „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká) / „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)
 • Pri automatickom vypínaní z dôvodu vybitej batérie: „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá)
 • Pri zapnutí funkcie potlačenia šumu: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
 • Pri zapnutí režimu okolitého zvuku: „Ambient sound“ (Okolitý zvuk)
 • Pri vypnutí funkcie eliminácie hluku a režimu okolitého zvuku: „Off“ (vypnúť)
 • Pri spúšťaní optimalizátora funkcie NC: „Optimizer start“ (Optimalizátor sa spustil)
 • Po ukončení optimalizátora funkcie NC: „Optimizer finished“ (Optimalizátor sa ukončil)
 • Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google Assistant k dispozícii ani po stlačení tlačidla Google Assistant na slúchadlách: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
 • Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii ani po stlačení tlačidla Amazon Alexa na slúchadlách: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)