Používanie funkcie potlačenia šumu

Ak zapnete funkciu potlačenia šumu, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

 1. Zapnite slúchadlá.

  Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

  Funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky pri zapnutí slúchadiel.

  Indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT svieti.

Vypnutie funkcie potlačenia šumu

Opakovane stláčajte tlačidlo NC/AMBIENT.
Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne. Zaznie hlasový oznam s informáciou o prepnutí funkcie.


Režim okolitého zvuku: ZAP. (rozsvieti sa indikátor (žltý) vedľa tlačidla NC/AMBIENT)

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP. (bude blikať indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT)

Funkcia potlačenia šumu: ZAP. (rozsvieti sa indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT)

Rada

 • Ak používate funkciu potlačenia šumu s pripojením BLUETOOTH, funkcia potlačenia šumu je zapnutá aj v prípade, že pripojíte dodaný kábel slúchadiel.
 • Ak používate dodaný kábel slúchadiel, slúchadlá vypnite. Slúchadlá môžete používať ako bežné káblové slúchadlá.
 • Ak si chcete vychutnávať hudbu s vysokým rozlíšením, zapnite slúchadlá.
 • Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC/AMBIENT. Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC/AMBIENT. Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Keď sú slúchadlá pripojené prostredníctvom kábla slúchadiel a funkcia potlačenia hluku je zapnutá, indikátor vedľa tlačidla zhasne.