Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.

  • Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazuje len na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
  • Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo iPod touch pripojené pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa ostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.