Žiaden zvuk

  • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
  • Pripojenie A2DP BLUETOOTH sa nevytvorí medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH. Použite zariadenie BLUETOOTH a vytvorte pripojenie A2DP BLUETOOTH.
  • Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia (t. j. smartfónu).
  • Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
  • Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie BLUETOOTH.
  • Znova spárujte slúchadlá a zariadenie BLUETOOTH.
  • Skontrolujte, či je kábel slúchadiel správne pripojený.