Vkladanie slúchadiel do puzdra na prenášanie

Keď ste skončili s používaním slúchadiel, zložte si ich a vložte do dodaného puzdra na prenášanie, ako je to znázornené nižšie.

Uloženie adaptéra konektora na používanie v lietadlách

Umiestnite adaptér konektora na používanie v lietadlách do držiaka v puzdre na prenášanie, ako je to znázornené nižšie.