Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Pri zapnutí slúchadiel alebo stlačení tlačidla , kým sú slúchadlá zapnuté, dvakrát zabliká indikátor (modrý) a potom bude blikať indikátor (červený).

Zaznie aj hlasový oznam informujúci o ostávajúcej úrovni nabitia batérie.


Trikrát - - - - : Vysoká úroveň nabitia „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká)

Dvakrát - - : Stredne vysoká úroveň nabitia „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká)

Raz : Nízka úroveň nabitia (batériu je potrebné nabiť) „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)

Keď je batéria takmer vybitá

Indikátor sa rozsvieti načerveno. Keď sa batéria vybije, slúchadlá zapípajú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile), na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca ostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Kompatibilné zariadenia

Zariadenie iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší) podporujúce profil Hands-free Profile (HFP)


iOS 10.2 alebo novší

iOS 7.0 alebo novší

iOS 5.X/6.X

A: Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Rada

  • Ostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android a zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

  • Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu iPhone alebo iPod touch iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.