Batéria sa nedá nabiť.

  • Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.
  • Skontrolujte, či je kábel micro-USB pevne zapojený do slúchadiel a do počítača.
  • Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
  • Skontrolujte, či počítač nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
  • Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.