Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

  • Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
  • Pripojte slúchadlá k počítaču a nabite batériu.
    Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie.
  • Resetujte slúchadlá.
  • Inicializujte slúchadlá.
    Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní.
  • Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.