Čo je potlačenie hluku?

Obvod funkcie potlačenia hluku v skutočnosti sníma vonkajší hluk pomocou zabudovaných mikrofónov a do slúchadiel odosiela opačný eliminujúci signál.

Poznámka

  • Efekt potlačenia hluku nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
  • V závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, sa môže efekt eliminácie hluku líšiť alebo môže byť počuť pípanie (kvílenie). V takých prípadoch slúchadlá zložte a znova si ich nasaďte.
  • Efekt potlačenia hluku je účinný najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
  • Pri používaní slúchadiel vo vlaku alebo v aute môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
  • Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a šum. V takom prípade umiestnite slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
  • Mikrofóny slúchadiel nezakrývajte rukami. Funkcia potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo môže byť počuť pípanie (kvílenie). V takých prípadoch zložte ruky z mikrofónov slúchadiel.

    A: Mikrofóny