Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Cez mikrofóny vstavané v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku, opakovane stláčajte tlačidlo NC/AMBIENT.

A: Tlačidlo NC/AMBIENT

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenie režimu okolitého zvuku môžete zmeniť po pripojení smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) k slúchadlám prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.

Deaktivácia režimu okolitého zvuku

Opakovane stláčajte tlačidlo NC/AMBIENT, kým sa funkcia potlačenia hluku nezapne alebo nevypne.
Každým stlačením tlačidla sa funkcia prepne nasledovne. Zaznie hlasový oznam s informáciou o prepnutí funkcie.


Režim okolitého zvuku: ZAP. (rozsvieti sa indikátor (žltý) vedľa tlačidla NC/AMBIENT)

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP. (bude blikať indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT)

Funkcia potlačenia šumu: ZAP. (rozsvieti sa indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC/AMBIENT)

Rada

  • V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami.
  • Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasaďte si slúchadlá správne.
  • Nastavenie pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa nahralo v slúchadlách. Hudbu s nahraným nastavením pre režim okolitého zvuku môžete počúvať, aj ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.