Používanie funkcie hlasovej asistencie (Amazon Alexa)

Pomocou funkcie Amazon Alexa v smartfóne môžete hovoriť do slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny
 • Smartfóny so systémom Android 5.1 alebo novším, prípadne iOS 10.0 alebo novším.
 • Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.
 1. Spustite aplikáciu Amazon Alexa.
 2. Spustite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačidlo NC/AMBIENT ako tlačidlo Amazon Alexa.

  Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

  http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 3. Stlačením tlačidla NC/AMBIENT použite funkciu Amazon Alexa.
  • Stlačením tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
  • Jedným stlačením zrušíte hlasové príkazy.
  • Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa zruší.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Rada

 • Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu Google Assistant nie je možné ovládať zo slúchadiel.
 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu potlačenia šumu alebo optimalizátor funkcie NC nie je možné ovládať zo slúchadiel.
 • Funkcia Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch.
  Podrobnosti nájdete na stránke www.amazon.com/alexa-availability.