Párovanie sa nedá uskutočniť.

  • Umiestnite slúchadlá a zariadenie BLUETOOTH maximálne 1 m od seba.
  • Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Spárujte slúchadlá so zariadením BLUETOOTH. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnite na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla na slúchadlách dlhšie než 7 sekúnd.
  • Pri opätovnom párovaní slúchadiel so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa nachádzajú v telefóne iPhone alebo inom zariadení, brániť v úspešnom spárovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.