Funkcie na telefonovanie

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

  • Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (*) alebo aktivujete aplikáciu Google app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone.

Odchádzajúci hovor

  • Dvojitým jemným ťuknutím (približne 0,4 s interval) na ovládací panel s dotykovým snímačom zrušíte odchádzajúci hovor.

  • Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa nezmení volacie zariadenie, zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Prichádzajúci hovor

  • Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom prijmete hovor.
  • Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom hovor odmietnete.

Počas hovoru

  • Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom ukončíte hovor.
  • Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa nezmení volacie zariadenie, zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

  • Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom zrušíte odchádzajúci hovor. (*)

Prichádzajúci hovor

  • Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom prijmete hovor.

Počas hovoru

  • Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom ukončíte hovor. (*)

*Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.