Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android

Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí automaticky.

Ak chcete vytvoriť samostatné pripojenia k 2 smartfónom (jeden na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie), zmeňte nastavenia smartfónov tak, aby v každom smartfóne bola pripojená len jedna z týchto funkcií.

 1. Spárujte slúchadlá s oboma smartfónmi.
 2. Použite jeden smartfón na vytvorenie pripojenia BLUETOOTH k slúchadlám.
 3. V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).
  Príklad: Len pripojenie „Media audio“ (A2DP)

  Dotknite sa položiek [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-1000XM2].

  Na obrazovke [Paired Bluetooth device] zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio].

 4. Ukončite pripojenie BLUETOOTH smartfónu.
 5. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH k slúchadlám pomocou druhého smartfónu.
 6. Podobným spôsobom zrušte začiarknutie funkcie, ktorej začiarknutie ste nezrušili v kroku 3.
 7. Znova vytvorte pripojenie BLUETOOTH pomocou prvého smartfónu.

  Oba smartfóny sú pripojené k slúchadlám len s jednou zapnutou funkciou.

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónmi so systémom Android.

Poznámka

 • Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
 • Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.