Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

 1. Spustite aplikáciu Google app.

  V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] — [Apps]. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí ikona ozubeného kolesa. Vyberte ikonu ozubeného kolesa, položky [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a potom nastavte položku [Assist App] na možnosť Google app.

  Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

  Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie.

  Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android.

  Aplikácia Google app sa v závislosti od technických parametrov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

 2. Pripojte slúchadlá k smartfónu so systémom Android pomocou rozhrania BLUETOOTH.
 3. Keď je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, držte panel snímača, aby sa aplikácia Google app aktivovala.

  Aktivuje sa funkcia Google app a bude znieť zvuk pri spustení.

 4. Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

  Podrobnosti o aplikácii Google app, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s aplikáciou Google app spolupracujú, nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

  Ak po aktivácii funkcie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Google app sa deaktivuje.

Poznámka

 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
 • Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Ok Google“, aj keď je nastavenie [Ok Google] v smartfóne so systémom Android aktivované.