Prepnutie zariadenia jedným dotykom (NFC)

  • Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu BLUETOOTH a priložíte k nim smartfón kompatibilný s funkciou NFC, slúchadlá sa pripoja k smartfónu, ktorý sa k nim priložil ako posledný (Prepnutie pripojenia jedným dotykom). Ak však telefonujete prostredníctvom mobilného telefónu pripojenému k slúchadlám prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH, pripojenie BLUETOOTH sa nedá prepnúť jedným dotykom.
  • Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k iným slúchadlám BLUETOOTH alebo reproduktoru BLUETOOTHkompatibilnému s funkciou NFC, smartfón sa odpojí od slúchadiel a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH, ktoré k nemu bolo priložené.

Poznámka

  • Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.