Volajúcich nepočuť

  • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
  • Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia (t. j. smartfónu).
  • Skontrolujte, či je výstup zariadenia BLUETOOTH nastavený na slúchadlá.
  • Vyberte pripojenie BLUETOOTH v režime HFP alebo HSP pomocou zariadenia BLUETOOTH.
  • Ak počúvate hudbu pomocou slúchadiel, zastavte prehrávanie, dvakrát jemne ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom a uskutočnite hovor.