Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect

Pri pripájaní smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel pomocou funkcie BLUETOOTH môžete vykonať nasledovné.

 • Zobraziť ostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
 • Zobraziť kodek pripojenia BLUETOOTH
 • Zapnúť alebo vypnúť funkciu potlačenia šumu
 • Používať nastavenie funkcie eliminácie hluku podľa zistenia správania
 • Nastaviť režim okolitého zvuku
 • Nastaviť optimalizátor funkcie NC
 • Ovládať zvukovú lokalizáciu
 • Vybrať režim zvukového efektu (VPT)
 • Vybrať nastavenie ekvalizéra
 • Prepnúť režim kvality zvuku nastavením režimu pripojenia BLUETOOTH
 • Nastaviť funkciu DSEE HX (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
 • Skontrolovať stav pripojenia/nastavení slúchadiel
 • Skontrolujte verziu softvéru slúchadiel
 • Aktualizovať softvér slúchadiel
 • Zmeniť funkciu tlačidla NC/AMBIENT

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

 • Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ závisí od zvukových zariadení. Technické údaje aplikácie a vzhľad obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.