Slúchadlá nefungujú správne.

  • Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
  • Ak sa slúchadlá nedajú používať ani po resetovaní, slúchadlá inicializujte.