Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

Kábel micro-USB (približne 50 cm) (1)

Kábel slúchadiel (pribl. 1,5 m) (1)

Puzdro na prenášanie (1)

Adaptér konektora na používanie v lietadlách (1)

Referenčná príručka (1)

Návod na používanie (1)

Ostatné dokumenty (1 súprava) (*)

*V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusí dodávať.