Nabíjanie trvá príliš dlho.

  • Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.