Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH

Funkcia BLUETOOTH zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Pri prvom použití funkcie BLUETOOTH je potrebné najskôr zaregistrovať obe zariadenia, aby bolo možné vytvoriť spojenie. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia BLUETOOTH môžete uskutočniť jednoduchým dotykom.

Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované, nie je ho potrebné znova registrovať. Pripojte sa k nemu príslušným spôsobom.