Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania)

  1. Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), použite zariadenie BLUETOOTH.
    Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).
  2. Vypnite slúchadlá.
    Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

  • Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie BLUETOOTH sa v závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže ukončiť automaticky.