Pripojenie BLUETOOTH sa nedá vytvoriť

  • Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
  • Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie BLUETOOTH aj funkcia BLUETOOTH.
  • Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie BLUETOOTH.
    V takom prípade ukončite pripojenie BLUETOOTH pomocou naposledy pripojeného zariadenia BLUETOOTH.
  • Zariadenie BLUETOOTH je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
  • Pripojenie BLUETOOTH sa ukončilo. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH znova.
  • Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.