Optimalizácia funkcie potlačenia hluku pre používateľa (optimalizátor funkcie NC)

Táto funkcia optimalizuje funkciu potlačenia hluku detegovaním tvaru vašej tváre, vášho účesu, stavu nasadenia slúchadiel podľa používania alebo nepoužívania okuliarov alebo zmeny tlaku v lietadle.
Túto funkciu odporúčame zapnúť pri prvom používaní slúchadiel, alebo ak sa zmení tlak v lietadle.

 1. Nasaďte si zapnuté slúchadlá.

 2. Podržte tlačidlo NC/AMBIENT, kým nezaznie hlasový oznam „Optimizer start“ (Optimalizátor sa spustil) (približne dve sekundy).

  Počas optimalizácie budú znieť testovacie zvuky.

  Po dokončení procesu optimalizácie zaznie hlasový oznam „Optimizer finished“ (Optimalizátor sa ukončil).

Rada

 • Ak sa zmenia podmienky nosenia, ak ste napríklad zmenili účes alebo ste si zložili okuliare, odporúča sa znova použiť optimalizátor funkcie NC.
 • Ak ste v lietadle, odporúčame, aby ste pri stabilných letových podmienkach zapli optimalizátor funkcie NC.
 • Stav nastavený optimalizátorom funkcie NC sa zachová, kým túto funkciu znova nepoužijete. Odporúčame, aby ste po vystúpení z lietadla optimalizátor funkcie NC znova zapli.

Poznámka

 • Počas používania optimalizátora funkcie NC majte slúchadlá nasadené v skutočných podmienkach používania. Počas používania optimalizátora sa nedotýkajte slúchadiel.
 • Ak slúchadlá zaregistrujú počas používania optimalizátora funkcie NC inú činnosť, optimalizácia sa zruší.
 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant, optimalizátor funkcie NC nie je možné ovládať zo slúchadiel.
 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, optimalizátor funkcie NC nie je možné ovládať zo slúchadiel.