Включване на слушалките

Когато слушалките са поставени в кутията за зареждане

  1. Извадете слушалките от кутията за зареждане.

    Слушалките се включват автоматично.
    Когато извадите само единия модул от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

    Когато поставите модулите на слушалките в ушите си, може да чуете гласовите указания, посочващи оставащия заряд на батерията.

Когато слушалките не са поставени в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени на ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В такъв случай включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване на слушалките или чрез поставяне на слушалките в ушите ви. Слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да промените настройката на слушалките така, че да не се изключват автоматично.

Когато слушалките са включени

Във фабричните настройки функцията за потискане на шума се включва автоматично. Ако настройките за потискане на шума са променяни при последното използване на слушалките, настройките се запазват. Когато двата модула на слушалките се извадят от кутията за зареждане, се установява връзка между левия и десния модул.
Слушалките влизат в Bluetooth режим на сдвояване, когато включите слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след връщане на слушалките до първоначалните настройки.