За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките/кутията за зареждане чрез индикатора на кутията за зареждане.

: включва се в зелено/ : включва се в оранжево/ : включва се в червено/-: изключва се

Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато в кутията за зареждане се съхраняват и двата модула на слушалките (ляв и десен): показва оставащия заряд на батерията на модула на слушалките (ляв или десен), който е с по-малък заряд на батерията.

Когато в кутията за зареждане се съхранява единият от двата модула на слушалките (ляв или десен): показва оставащия заряд на батерията на съхранявания в кутията за зареждане модул на слушалките.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от кутията за зареждане: показва оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане.


Когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен, или когато USB Type-C кабелът се извади след приключване на зареждането, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

 • Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и батерията на слушалките е напълно заредена/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и батерията на кутията за зареждане е напълно заредена
  (светва в зелено за около 6 секунди)
 • Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 94% или по-малко/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 30% или по-малко
  (светва в оранжево за около 6 секунди)

Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане или когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

 • Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и батерията на слушалките е напълно заредена/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и батерията на кутията за зареждане е напълно заредена
  (светва в зелено за около 3 секунди)
 • Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 94% или по-малко/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 30% или по-малко
  (светва в оранжево за около 3 секунди)

Зареждане

Можете да проверите състоянието на зареждане.

 • По време на зареждане на слушалките/по време на зареждане на кутията за зареждане
  (светва в оранжево)
 • Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на слушалките/кутията за зареждане
  - - - (светва в оранжево за около 1 минута и след това се изключва)
 • Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило
  - - - - - - (изключва се)
 • По време на безжично зареждане, когато зареждането се превключи на зареждане от контакт чрез USB Type-C кабел/когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен/когато слушалките се поставят в или извадят от кутията за зареждане
  - - - (изключва се за около 0,3 секунди и след това светва в оранжево)
 • Анормална температура
  - - - - (мига два пъти неколкократно в червено)
 • Анормално зареждане
  - - - - (многократно мига бавно в червено)

Друго

Съвет

 • Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез гласовите указания.