Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)

Ако Speak-to-Chat е активирано предварително, режимът Speak-to-Chat започва автоматично, когато говорите с някого. Слушалките поставят на пауза или заглушават музиката, която се възпроизвежда, и улавят на микрофоните гласа на човека, с когото разговаряте, за да се чува по-лесно.

Когато слушалките не засичат гласа на носещия за определен период от време, режимът Speak-to-Chat приключва автоматично.
Ако искате да приключите режима преди това, докоснете сензора за докосване на един от двата модула на слушалките.

За активиране на Speak-to-Chat

За да активирате режима Speak-to-Chat, автоматичното засичане на аудио на слушалките трябва да бъде активирано предварително.

Във фабричните настройки Speak-to-Chat е дезактивирано. За да го активирате, променете настройката с приложението “Sony | Headphones Connect”.

За дезактивиране на Speak-to-Chat

За да го дезактивирате, променете настройката с приложението “Sony | Headphones Connect”.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/

Съвет

  • Режимът Speak-to-Chat спира също при някой от следните случаи.
    • Когато двата модула на слушалките се махнат, докато функцията за автоматично изключване при установено носене е активирана
  • Когато използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да променяте чувствителността на автоматичното засичане на аудио, да променяте времето до приключване на режима Speak-to-Chat, както и да превключвате режима между активиран и дезактивиран. Във фабричните настройки времето до приключване на режима е зададено на около 15 секунди.

Забележка

  • Режимът Speak-to-Chat се активира, когато засече говора на човека, носещ слушалките, но в редки случаи може да се активира в отговор на вибрации, причинени от устройства, например електрически четки за зъби, електрически масажори и електрически самобръсначки, или от дейности от рода на четкане на зъби, кашляне или тананикане. В случаи, при които режимът Speak-to-Chat се активира често случайно, задайте Speak-to-Chat на “L Sensitivity”.
  • Възпроизвеждането на музика се поставя на пауза, ако режимът Speak-to-Chat е активен само при свързване чрез Bluetooth връзка.
  • Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не поддържат поставянето на пауза на възпроизвеждането на музика, когато режимът Speak-to-Chat е активиран, или възобновяването на възпроизвеждането на музика, когато режимът Speak-to-Chat е дезактивиран.