Търговски марки

  • Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
  • App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
  • Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
  • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
  • Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
  • Името и логото на LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
  • USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
  • “DSEE” и “DSEE Extreme” са търговски марки на Sony Corporation.

Системните имена и имената на продуктите, посочени в това помощно ръководство, в общия случай са търговски марки или регистрирани търговски марки на производителя.