Звукът често прескача.

 • Настройте слушалките на режим “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте “Относно режима за качество на звука”.
 • Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
 • Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и антената, вградена в модулите (ляв и десен) на слушалките. Антената всеки модул (ляв и десен) на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирана линия по-долу.

  Илюстрация, показваща местоположенията на вградената антена (A) в слушалките

  A: Местоположения на вградените антени (лява, дясна)

 • Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
  • Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
   В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
  • Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена.
  • На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
  • Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
 • Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като затворите ненужните приложения или рестартирате смартфона си. Ако се наслаждавате на музика, докато използвате компютъра си, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
 • Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
  Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане, а след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да свържете слушалките към Bluetooth устройството.
 • Когато адаптивният звуков контрол е включен, слушалките засичат действията на носещия и регулират автоматично функцията за потискане на шума. Когато тази настройка се промени, музиката може да спре на пауза за момент. Това не е неизправност.
 • Нулирайте слушалките.
 • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.