Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.


Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

 1. Изтеглете актуализирания софтуер от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
 2. Прехвърлете актуализирания софтуер от смартфона към слушалките.
 3. Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

 • Препоръчва се да дезактивирате функцията за автоматично изключване на слушалките преди актуализацията.
  Фабричните настройки са зададени така, че когато не носите слушалките за около 15 минути, слушалките се изключват автоматично. Настройката може да бъде променена чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
 • Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията.
  Софтуерът не може да се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
 • Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
  • Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Headphones Connect”.
  • Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
  • Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
  • Не започвайте актуализацията, ако в близост има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
  • Изключете режима за пестене на енергия (*) на смартфона си преди актуализиране на устройството.
   В зависимост от операционната система на смартфона ви е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

  *Възможно е наименованията да варират според използвания от вас смартфон.