Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Можете да чувате обкръжаващия звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато същевременно слушате музика.

За да активирате режима на обкръжаващ звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул, докато функцията за потискане на шума е включена.

За да промените настройката на режима на обкръжаващ звук

Можете да промените настройките на режима на обкръжаващ звук, като свържете смартфона (с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect”) и слушалките чрез Bluetooth връзка.

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потискан, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

За да изключите режима на обкръжаващ звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул, за да изключите режима на обкръжаващ звук.

Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.


Функция за потискане на шума: ВКЛ.

Ще чуете гласовите указания “Noise canceling” (Потискане на шум).

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете гласовите указания “Ambient sound” (Околен звук).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима на обкръжаващ звук.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Съвет

 • Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението “Sony | Headphones Connect”, се съхраняват в слушалките. Можете да слушате музика със съхранените настройки на режима на обкръжаващ звук дори когато свържете слушалките към други устройства, които нямат инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
 • Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато докосвате левия модул на слушалките.
  • Функция за потискане на шума: ВКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  • Функция за потискане на шума: ВКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
  • Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  • Функция за потискане на шума: ВКЛ. Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

 • В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио обкръжаващият звук може да не се чува дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
 • Ако не носите слушалките правилно, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
 • Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Ако са покрити, ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не се изпълняват правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.
  Тези слушалки са снабдени с функцията за засичане на звуков (обратен) сигнал и потискат звука за кратко време.
  В редки случаи функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да спрат временно като реакция на висок тон, като например аларма или електронен звук, но функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук ще се върнат автоматично след около секунда.
 • Ако режимът на обкръжаващ звук е активиран в по-шумна среда, е възможно да се чува шум. Това не е неизправност. В такъв случай включете функцията за потискане на шума или изключете функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук.