Свързване към сдвоено устройство iPhone

 1. Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.
 2. Извадете слушалките от кутията за зареждане.

  Слушалките се включват автоматично.

 3. Поставете модулите на слушалките в двете уши.

  Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

  Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

 4. Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.
  1. Изберете [Settings].
  2. Докоснете [Bluetooth].

  3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

 5. Докоснете [WF-1000XM4].

  Ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

Съвет

 • Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

 • При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] или и двете. Когато се показват двете или [WF-1000XM4], изберете [WF-1000XM4]; когато се показва [LE_WF-1000XM4], изберете [LE_WF-1000XM4].
 • Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
 • Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.